Sunday, March 13, 2011

In the News...Mamzer

Shades of the Langer case? Details are very sketchy. Link Here. Notice they call it mamzerah and not mamzeres. I guess that's modern Hebrew for you.

בית דין רבני ביטל אשה ממעמד של ממזרה

צעירה מבאר שבע שנולדה כתוצאה מרומן בין גבר נשוי לגיסתו עתרה לבית הדין הרבני כדי שזה יבטל את הקביעה שהיא ממזרה

שמעון איפרגן | 8/3/2011 13:33 הוסף תגובה הדפס כתבה כתוב לעורך שלח לחבר
בית הדין הרבני בבאר שבע החליט להתיר אשה שהוגדרה כממזרה כדי שהיא תוכל להינשא כדת משה וישראל. תחילת הפרשה לפני 22 שנה - תושבת דרום הארץ נישאה לבחיר ליבה ויחד איתם, בדריתם הקטנה גרה אחותה הקטנה של האשה שסייעה להם בעבודות הבית.

בשלב מסוים פרח רומן בין הבעל לבין גיסתו והיא נכנסה להיריון, אלא שהיא סיפרה לכולם כי האב של א', הילדה שנולדה לה, הוא פועל ערבי שאותו היא הכירה באקראי. כאשר א' גדלה ורצתה להינשא היא הגיעה למועצה הדתית על מנת להירשם לנישואין. לתדהמתה התברר לה שהיא מוגדרת
כממזרה שלא יכולה לבוא בקהל ישראל. הצעירה פנתה באמצעות הטוען הרבני הרב יוסף חיים-כהן לבית הדין הרבני בבאר שבע בתביעה לקבל היתר נשואין.

הרב כהן הציג בפני הדיינים פסקי הלכה רבים ומורכבים במיוחד אשר במיקרים מסויימים מתירים לבחורה כמו מרשתו להנשא ולבטל את ממזרותה. הדיינים התלבטו ולבסוף ברוב של שניים נגד אחד החליטו לקבוע שא' איננה ממזרה ולאפשר לה להינשא כהלכה לבחיר ליבה.

No comments: